k.ú.: 793213 - Hodkovice u Zlatníků - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284043013

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539881 - Zlatníky-Hodkovice NUTS5 CZ020A539881
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 2169138
zahrada 123 76155
ovoc. sad 3 20609
travní p. 8 18173
vodní pl. nádrž umělá 9 3112
vodní pl. tok přirozený 26 23302
vodní pl. tok umělý 2 1085
zast. pl. společný dvůr 2 1077
zast. pl. 222 87662
ostat.pl. dálnice 26 275407
ostat.pl. jiná plocha 104 150828
ostat.pl. manipulační pl. 22 31197
ostat.pl. neplodná půda 5 1741
ostat.pl. ostat.komunikace 68 63433
ostat.pl. silnice 12 22795
ostat.pl. zeleň 6 18119
Celkem KN 806 2963833
PK 276 1912750
Celkem ZE 276 1912750
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 55
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. rod.dům 57
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 33
Celkem BUD 192
byt.z. byt 8
obč.z. byt 2
Celkem JED 10
LV 239
spoluvlastník 551

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1841 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 07/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.05.2022 03:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.