k.ú.: 793256 - Sobín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 13 15790
orná půda 249 2503266
zahrada 173 128496
ovoc. sad 4 11617
travní p. mez, stráň 14 15026
travní p. 46 110580
lesní poz 5 255
vodní pl. nádrž umělá 3 3190
vodní pl. tok přirozený 35 15989
vodní pl. zamokřená pl. 1 1097
zast. pl. společný dvůr 2 855
zast. pl. zbořeniště 1 944
zast. pl. 239 62739
ostat.pl. jiná plocha 128 57796
ostat.pl. manipulační pl. 3 2885
ostat.pl. mez, stráň 7 490
ostat.pl. neplodná půda 3 634
ostat.pl. ostat.komunikace 84 79615
ostat.pl. pohřeb. 2 1323
ostat.pl. silnice 11 1612
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2136
ostat.pl. zeleň 3 3704
Celkem KN 1027 3020039
Par. DKM 1027 3020039
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 178
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 238
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 174
obč.z. garáž 7
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 183
LV 499
spoluvlastník 1126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.02.2015
THM-V 1:1000 01.01.1973 17.02.2015
S-SK GS 1:2880 1840 17.02.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 15:40

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.