k.ú.: 793680 - Věžovatá Pláně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 536300 - Věžovatá Pláně NUTS5 CZ0312536300
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 703786
zahrada 81 73148
ovoc. sad 1 3645
travní p. 133 1130937
lesní poz 157 2549957
vodní pl. nádrž umělá 5 5975
vodní pl. rybník 1 3100
vodní pl. tok přirozený 6 3694
vodní pl. tok umělý 2 1887
zast. pl. zbořeniště 4 1576
zast. pl. 112 29676
ostat.pl. jiná plocha 43 53384
ostat.pl. manipulační pl. 24 21026
ostat.pl. neplodná půda 58 97485
ostat.pl. ostat.komunikace 81 96983
ostat.pl. pohřeb. 1 761
ostat.pl. silnice 2 15831
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2643
Celkem KN 773 4795494
Par. DKM 773 4795494
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 56
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 109
LV 138
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.07.2005 1:1000 22.09.2005 *)
DKM 1:1000 29.11.2004
S-SK GS 1:2880 1824 22.09.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 25.05.2022 02:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.