k.ú.: 793809 - Zvěrkovice u Moravských Budějovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591980 - Zvěrkovice NUTS5 CZ0634591980
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 5 8698
orná půda 469 6568743
zahrada 130 100895
travní p. mez, stráň 5 5472
travní p. 134 618573
lesní poz 48 138354
vodní pl. nádrž umělá 4 30918
vodní pl. rybník 3 118538
vodní pl. tok přirozený 3 105
vodní pl. tok umělý 14 19800
zast. pl. zbořeniště 5 1308
zast. pl. 145 70159
ostat.pl. jiná plocha 49 47170
ostat.pl. manipulační pl. 24 28432
ostat.pl. mez, stráň 11 9006
ostat.pl. neplodná půda 59 89721
ostat.pl. ostat.komunikace 170 194869
ostat.pl. silnice 17 67538
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 430
ostat.pl. zeleň 61 110388
Celkem KN 1357 8229117
Par. DKM 875 7984386
Par. KMD 482 244731
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 79
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 39
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 141
LV 236
spoluvlastník 455

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.12.2021
KMD 1:1000 28.11.2017
KM-D 1:2000 10.05.2002 20.12.2021
S-SK ŠS 1:2880 1824 10.05.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 28.05.2022 06:13

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.