k.ú.: 793876 - Zvěstov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 531049 - Zvěstov NUTS5 CZ0201531049
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2126 - Votice
Pověřený obecní úřad 21261 - Votice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1429 6841995
zahrada 217 178889
ovoc. sad 14 28108
travní p. 572 965656
lesní poz 284 2499625
vodní pl. nádrž přírodní 4 1914
vodní pl. nádrž umělá 9 9492
vodní pl. rybník 20 51028
vodní pl. tok přirozený 22 11346
vodní pl. tok umělý 10 6489
vodní pl. zamokřená pl. 7 4485
zast. pl. společný dvůr 3 490
zast. pl. zbořeniště 8 1226
zast. pl. 245 124675
ostat.pl. jiná plocha 101 61974
ostat.pl. manipulační pl. 35 48024
ostat.pl. neplodná půda 269 156536
ostat.pl. ostat.komunikace 242 201863
ostat.pl. pohřeb. 2 6746
ostat.pl. silnice 30 45533
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1249
ostat.pl. zeleň 12 18110
Celkem KN 3537 11265453
Par. DKM 1 2706
Par. KMD 3536 11262747
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 92
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 36
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 233
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 325
spoluvlastník 426

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2015
S-SK GS 1:2880 1841 01.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 24.05.2022 05:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.