k.ú.: 794112 - Zvolenovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588261 - Zvolenovice NUTS5 CZ0632588261
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 529 2606342
zahrada 56 52651
travní p. 194 425108
lesní poz 95 674207
vodní pl. nádrž umělá 3 8636
vodní pl. rybník 5 39044
vodní pl. tok přirozený 27 3668
zast. pl. 48 30274
ostat.pl. jiná plocha 57 31094
ostat.pl. manipulační pl. 7 3060
ostat.pl. neplodná půda 121 95184
ostat.pl. ostat.komunikace 54 46803
ostat.pl. silnice 33 49271
Celkem KN 1229 4065342
Par. KMD 1229 4065342
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 17
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 48
LV 86
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.09.2017
KM-D 1:2000 22.11.2000 14.09.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 22.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.05.2022 05:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.