k.ú.: 794121 - Žabčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584231 - Žabčice NUTS5 CZ0643584231
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6221 - Židlochovice
Pověřený obecní úřad 62211 - Židlochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1669 4701416
vinice 515 1174889
zahrada 519 257821
ovoc. sad 55 253899
travní p. 218 322404
lesní poz 268 285365
vodní pl. nádrž umělá 6 7785
vodní pl. tok přirozený 114 32290
vodní pl. zamokřená pl. 3 8739
zast. pl. společný dvůr 1 18
zast. pl. zbořeniště 4 452
zast. pl. 753 242559
ostat.pl. dráha 2 63633
ostat.pl. jiná plocha 207 146174
ostat.pl. manipulační pl. 95 131511
ostat.pl. neplodná půda 74 19462
ostat.pl. ostat.komunikace 602 234275
ostat.pl. pohřeb. 2 23538
ostat.pl. silnice 32 71431
ostat.pl. skládka 34 150305
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 31912
ostat.pl. zeleň 50 19879
Celkem KN 5243 8179757
Par. DKM 5243 8179757
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 317
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 196
č.p. tech.vyb 3
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 10
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 51
Celkem BUD 734
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 1008
spoluvlastník 1548

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 13.11.1996
S-SK ŠS 1:2880 1825 12.11.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 16:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.