k.ú.: 794465 - Žampach - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581267 - Žampach NUTS5 CZ0534581267
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53152 - Letohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 3 128
orná půda 264 1585135
zahrada 207 226785
ovoc. sad 3 12155
travní p. 371 1168155
lesní poz 171 2254814
vodní pl. tok přirozený 1 856
zast. pl. společný dvůr 1 1030
zast. pl. zbořeniště 10 1013
zast. pl. 157 40266
ostat.pl. jiná plocha 114 119972
ostat.pl. manipulační pl. 5 5669
ostat.pl. neplodná půda 6 10002
ostat.pl. ostat.komunikace 103 74126
ostat.pl. silnice 19 46387
ostat.pl. zeleň 9 3566
Celkem KN 1444 5550059
Par. KMD 1444 5550059
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 91
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 149
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 212
spoluvlastník 316

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2011
S-SK GS 1:2880 1840 27.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.05.2022 16:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.