k.ú.: 794732 - Žatec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566985 - Žatec NUTS5 CZ0424566985
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 62
orná půda 2327 11777115
chmelnice 437 1481199
zahrada skleník-pařeniš. 1 65
zahrada 2883 1562064
ovoc. sad 17 78712
travní p. 794 1597936
lesní poz les(ne hospodář) 1 14697
lesní poz 66 345032
vodní pl. nádrž přírodní 7 4622
vodní pl. nádrž umělá 7 2511
vodní pl. rybník 1 1849
vodní pl. tok přirozený 89 476242
vodní pl. tok umělý 3 278
vodní pl. zamokřená pl. 11 62739
zast. pl. společný dvůr 245 63803
zast. pl. zbořeniště 145 44774
zast. pl. 6068 1461069
ostat.pl. dráha 41 326940
ostat.pl. jiná plocha 888 811584
ostat.pl. manipulační pl. 625 1850099
ostat.pl. neplodná půda 557 458085
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 17377
ostat.pl. ostat.komunikace 1099 1046249
ostat.pl. pohřeb. 4 70903
ostat.pl. silnice 74 415023
ostat.pl. skládka 13 68720
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 79 366614
ostat.pl. zeleň 945 517128
Celkem KN 17431 24923491
Par. DKM 17431 24923491
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 15
č.p. bydlení 1305
č.p. byt.dům 307
č.p. doprava 4
č.p. garáž 7
č.p. jiná st. 81
č.p. obchod 11
č.p. obč.vyb 118
č.p. obč.vyb. 36
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 646
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 1372
č.e. jiná st. 59
č.e. obč.vyb 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 21
bez čp/če doprava 12
bez čp/če garáž 428
bez čp/če jiná st. 1089
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obchod 5
bez čp/če obč.vyb 82
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če prům.obj 55
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 116
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 43
rozestav. 9
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 5917
byt.z. byt 5421
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 213
byt.z. j.nebyt 67
obč.z. byt 133
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 11
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 5852
LV 9703
spoluvlastník 17103

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2015
DKM 1:1000 29.11.2015
ZMVM 1:1000 01.11.1981 29.11.2015
Ins. A 1:1000 04.09.1931 29.11.2015
S-SK GS 1:2880 1843 31.10.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 17.05.2022 17:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.