k.ú.: 794988 - Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597163 - Ždánice NUTS5 CZ0635597163
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 256 2033963
zahrada 140 90333
ovoc. sad 4 14991
travní p. mez, stráň 1 827
travní p. 301 1080049
lesní poz les s budovou 1 69
lesní poz 144 914618
vodní pl. nádrž umělá 7 8601
vodní pl. rybník 4 6828
vodní pl. zamokřená pl. 2 3049
zast. pl. zbořeniště 5 1040
zast. pl. 151 51664
ostat.pl. jiná plocha 75 20223
ostat.pl. manipulační pl. 40 53931
ostat.pl. neplodná půda 92 41010
ostat.pl. ostat.komunikace 160 72735
ostat.pl. silnice 6 26460
ostat.pl. zeleň 13 1560
Celkem KN 1402 4421951
Par. KMD 1402 4421951
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 80
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 145
LV 198
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 19.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 17.05.2022 00:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.