k.ú.: 795194 - Žďár u Blanska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582743 - Žďár NUTS5 CZ0641582743
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 339 2123407
zahrada 162 110034
ovoc. sad 5 13998
travní p. 120 385858
lesní poz 20 1897570
vodní pl. nádrž umělá 7 12643
vodní pl. tok přirozený 13 19182
zast. pl. společný dvůr 1 191
zast. pl. zbořeniště 5 232
zast. pl. 210 60691
ostat.pl. jiná plocha 35 8658
ostat.pl. manipulační pl. 6 3013
ostat.pl. neplodná půda 12 7988
ostat.pl. ostat.komunikace 103 200496
ostat.pl. silnice 7 32344
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4054
ostat.pl. zeleň 57 211044
Celkem KN 1104 5091403
Par. DKM 588 3057552
Par. KMD 516 2033851
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 155
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 3
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 3
Celkem BUD 209
LV 287
spoluvlastník 366

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2010
DKM-KPÚ 06.12.2005 1:1000 06.12.2005 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 29.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 22.05.2022 20:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.