k.ú.: 795224 - Žďár nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576956 - Žďár nad Orlicí NUTS5 CZ0524576956
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52082 - Týniště nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 154
orná půda 491 1841630
zahrada skleník-pařeniš. 1 127
zahrada 334 245855
ovoc. sad 3 27501
travní p. mez, stráň 46 27711
travní p. plantáž dřevin 5 9848
travní p. 632 1397500
lesní poz les s budovou 5 159
lesní poz les(ne hospodář) 5 421245
lesní poz 136 4448543
vodní pl. nádrž přírodní 1 200
vodní pl. nádrž umělá 7 106652
vodní pl. rybník 1 2401
vodní pl. tok přirozený 289 224151
vodní pl. tok umělý 45 14389
vodní pl. zamokřená pl. 14 24185
zast. pl. zbořeniště 1 211
zast. pl. 351 97916
ostat.pl. dráha 7 69767
ostat.pl. jiná plocha 147 103834
ostat.pl. manipulační pl. 4 16808
ostat.pl. mez, stráň 16 7572
ostat.pl. neplodná půda 25 14900
ostat.pl. ostat.komunikace 245 176357
ostat.pl. silnice 8 51025
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10200
ostat.pl. zamokřená pl. 2 12845
ostat.pl. zeleň 3 1899
Celkem KN 2827 9355585
Par. DKM 2827 9355585
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 226
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 349
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 518
spoluvlastník 2075

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.01.1998 nové mapování
ZMVM 1:2000 01.11.1981 05.01.1998
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 19.05.2022 21:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.