k.ú.: 795470 - Víckov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 597171 - Žďárec NUTS5 CZ0643597171
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 736146
zahrada 29 33751
ovoc. sad 1 10080
travní p. 72 334783
lesní poz 73 888200
vodní pl. nádrž umělá 1 981
vodní pl. tok přirozený 5 44351
zast. pl. zbořeniště 2 1163
zast. pl. 40 11914
ostat.pl. jiná plocha 3 8817
ostat.pl. manipulační pl. 4 3567
ostat.pl. neplodná půda 45 30613
ostat.pl. ostat.komunikace 35 25970
ostat.pl. silnice 8 7077
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 242
ostat.pl. zeleň 6 575
Celkem KN 358 2138230
Par. KMD 358 2138230
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.used 7
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 40
LV 48
spoluvlastník 59

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 02:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.