k.ú.: 795551 - Smederov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558605 - Ždírec NUTS5 CZ0324558605
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32011 - Blovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 362 1432909
zahrada 100 100403
travní p. 146 126619
lesní poz les s budovou 1 19
lesní poz 41 133417
vodní pl. nádrž přírodní 8 3730
vodní pl. nádrž umělá 8 1993
vodní pl. rybník 18 20497
vodní pl. tok přirozený 5 1431
zast. pl. společný dvůr 4 840
zast. pl. zbořeniště 1 5
zast. pl. 83 38148
ostat.pl. jiná plocha 83 91905
ostat.pl. manipulační pl. 14 14523
ostat.pl. neplodná půda 187 74762
ostat.pl. ostat.komunikace 134 27712
ostat.pl. silnice 48 27228
Celkem KN 1243 2096141
Par. DKM 1243 2096141
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 45
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 82
LV 159
spoluvlastník 276

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2005
ZMVM 1:2000 01.01.1990 19.12.2005
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 24.05.2022 15:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.