k.ú.: 795925 - Liběšice u Želenic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567426 - Želenice NUTS5 CZ0425567426
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 1485267
zahrada 68 44401
travní p. 26 351624
lesní poz 14 465870
vodní pl. nádrž umělá 1 138
vodní pl. tok přirozený 9 27061
vodní pl. zamokřená pl. 27 58907
zast. pl. zbořeniště 1 24
zast. pl. 92 35282
ostat.pl. dráha 2 31207
ostat.pl. jiná plocha 76 212745
ostat.pl. manipulační pl. 3 14860
ostat.pl. mez, stráň 49 77271
ostat.pl. neplodná půda 60 526760
ostat.pl. ostat.komunikace 33 48047
ostat.pl. silnice 15 100061
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 43531
Celkem KN 548 3523056
Par. DKM 548 3523056
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 54
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 90
LV 129
spoluvlastník 164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2005
S-SK GS 1:2880 1894 08.12.2005


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 16.05.2022 18:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.