k.ú.: 795984 - Horky u Želetavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591998 - Želetava NUTS5 CZ0634591998
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 229 847332
zahrada 113 72005
travní p. 45 41253
lesní poz 39 1035458
vodní pl. rybník 3 3237
zast. pl. 106 48425
ostat.pl. jiná plocha 13 7108
ostat.pl. manipulační pl. 9 4932
ostat.pl. ostat.komunikace 26 32200
ostat.pl. pohřeb. 1 1199
ostat.pl. silnice 1 28177
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4039
ostat.pl. zeleň 9 442
Celkem KN 595 2125807
Par. KMD 595 2125807
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 103
LV 124
spoluvlastník 181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.05.2014
KM-D 1:2000 20.09.2000 21.05.2014
S-SK ŠS 1:2880 1824 20.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 09:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.