k.ú.: 796026 - Želetice u Znojma - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 595179 - Želetice NUTS5 CZ0647595179
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1706 5239219
vinice 12 78924
zahrada 122 58317
ovoc. sad 2 4879
travní p. 6 32273
lesní poz 36 88197
vodní pl. nádrž umělá 5 2773
vodní pl. tok přirozený 19 29040
vodní pl. tok umělý 1 237
zast. pl. společný dvůr 2 174
zast. pl. zbořeniště 11 3605
zast. pl. 259 81943
ostat.pl. jiná plocha 96 31984
ostat.pl. manipulační pl. 128 52338
ostat.pl. neplodná půda 194 50386
ostat.pl. ostat.komunikace 372 147429
ostat.pl. silnice 15 44087
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8593
ostat.pl. zeleň 76 59021
Celkem KN 3066 6013419
Par. DKM 2674 5807887
Par. KMD 392 205532
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 125
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo jiná st. 2
Celkem BUD 226
obč.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 346
spoluvlastník 540

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
DKM-KPÚ 26.08.2016 1:1000 26.08.2016 *)
S-SK ŠS 1:2880 1824 30.11.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 18.05.2022 22:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.