k.ú.: 796115 - Železné Horky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568660 - Havlíčkova Borová NUTS5 CZ0631568660
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 222 1651825
zahrada 42 15512
travní p. 173 465057
lesní poz 34 1091555
vodní pl. rybník 2 3653
vodní pl. tok přirozený 13 28330
vodní pl. tok umělý 2 1705
zast. pl. zbořeniště 6 1328
zast. pl. 59 22449
ostat.pl. jiná plocha 22 36055
ostat.pl. neplodná půda 110 199539
ostat.pl. ostat.komunikace 64 61817
ostat.pl. silnice 2 37500
Celkem KN 751 3616325
Par. KMD 751 3616325
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 56
LV 171
spoluvlastník 996

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.01.2016
S-SK GS 1:2880 1824 06.01.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.05.2022 01:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.