k.ú.: 796506 - Žeretice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573833 - Žeretice NUTS5 CZ0522573833
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 588 3420535
zahrada 146 80333
travní p. 462 1095456
lesní poz 60 106185
vodní pl. nádrž přírodní 1 1437
vodní pl. nádrž umělá 1 1633
vodní pl. rybník 1 14560
vodní pl. tok přirozený 244 71103
vodní pl. tok umělý 1 670
vodní pl. zamokřená pl. 9 4974
zast. pl. zbořeniště 3 1192
zast. pl. 193 92477
ostat.pl. jiná plocha 65 32526
ostat.pl. manipulační pl. 29 45181
ostat.pl. neplodná půda 2 89
ostat.pl. ostat.komunikace 166 63929
ostat.pl. pohřeb. 2 2047
ostat.pl. silnice 67 57101
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16630
ostat.pl. zeleň 1 278
Celkem KN 2044 5108336
Par. DKM 2044 5108336
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 113
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 177
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 334
spoluvlastník 659

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.06.2005
THM-V 1:1000 01.04.1969 07.06.2005
S-SK GS 1:2880 1842 01.04.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 15:37

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.