k.ú.: 796654 - Žerůtky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582778 - Žerůtky NUTS5 CZ0641582778
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 471 1449463
zahrada 90 70354
ovoc. sad 10 39326
travní p. 277 552729
lesní poz 173 703317
vodní pl. nádrž umělá 1 203
vodní pl. tok přirozený 1 1813
zast. pl. zbořeniště 2 593
zast. pl. 61 21873
ostat.pl. jiná plocha 22 8175
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 28
ostat.pl. manipulační pl. 59 8709
ostat.pl. neplodná půda 82 36658
ostat.pl. ostat.komunikace 54 60059
ostat.pl. silnice 1 13874
Celkem KN 1305 2967174
Par. KMD 1305 2967174
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 42
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 60
LV 146
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2011
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 25.05.2022 12:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.