k.ú.: 796662 - Žerůtky u Znojma - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 595195 - Žerůtky NUTS5 CZ0647595195
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 468 1579081
zahrada 115 67356
ovoc. sad 5 13698
travní p. 120 109751
lesní poz 11 57821
vodní pl. nádrž přírodní 1 4595
vodní pl. nádrž umělá 5 4870
vodní pl. tok přirozený 37 5215
zast. pl. zbořeniště 9 732
zast. pl. 169 63546
ostat.pl. dráha 3 53402
ostat.pl. jiná plocha 61 48868
ostat.pl. manipulační pl. 55 57284
ostat.pl. neplodná půda 31 30788
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1015
ostat.pl. ostat.komunikace 97 70756
ostat.pl. silnice 17 23493
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1363
ostat.pl. zeleň 1 95
Celkem KN 1208 2193729
Par. KMD 1208 2193729
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 22
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 18
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
Celkem BUD 165
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 2
Celkem JED 6
LV 174
spoluvlastník 219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.09.2017
KM-D 1:1000 20.04.2000 12.09.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 19.04.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 19.05.2022 07:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.