k.ú.: 796701 - Židlochovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584282 - Židlochovice NUTS5 CZ0643584282
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6221 - Židlochovice
Pověřený obecní úřad 62211 - Židlochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1176 2065406
vinice 160 80363
zahrada 1032 699784
ovoc. sad 158 672759
travní p. 143 170814
lesní poz 151 281412
vodní pl. nádrž umělá 1 345
vodní pl. tok přirozený 25 175009
vodní pl. zamokřená pl. 1 289
zast. pl. společný dvůr 8 3473
zast. pl. zbořeniště 18 5265
zast. pl. 1547 376370
ostat.pl. dráha 1 12870
ostat.pl. jiná plocha 602 310923
ostat.pl. manipulační pl. 65 83302
ostat.pl. neplodná půda 351 219202
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 68
ostat.pl. ostat.komunikace 389 280671
ostat.pl. pohřeb. 2 7771
ostat.pl. silnice 54 103845
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 51080
ostat.pl. zeleň 93 330834
Celkem KN 5988 5931855
Par. DKM 5988 5931855
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 48
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 14
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 38
č.p. obč.vyb. 13
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 739
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 197
č.e. jiná st. 120
č.e. obč.vyb 2
č.e. rod.rekr 47
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 50
bez čp/če jiná st. 76
bez čp/če les.hosp 6
bez čp/če obč.vyb 18
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 28
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 11
Celkem BUD 1484
byt.z. byt 590
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 113
obč.z. garáž 5
obč.z. j.nebyt 14
Celkem JED 741
LV 2387
spoluvlastník 4175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.10.2016
THM-G 1:2000 01.01.1972 13.10.2016 1:2000,1:1000
THM-V 1:2000 01.01.1972 13.10.2016 1:2000,1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 22:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.