k.ú.: 796913 - Žichlínek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581275 - Žichlínek NUTS5 CZ0534581275
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 304 7193758
zahrada 271 325511
travní p. skleník-pařeniš. 3 8250
travní p. 470 1858080
lesní poz 31 131955
vodní pl. nádrž umělá 3 7223
vodní pl. rybník 2 14006
vodní pl. tok přirozený 99 162611
vodní pl. tok umělý 28 23344
vodní pl. zamokřená pl. 1 6344
zast. pl. společný dvůr 7 732
zast. pl. zbořeniště 9 2781
zast. pl. 432 193306
ostat.pl. dráha 6 106864
ostat.pl. jiná plocha 206 212832
ostat.pl. manipulační pl. 17 81806
ostat.pl. mez, stráň 1 401
ostat.pl. neplodná půda 9 7483
ostat.pl. ostat.komunikace 181 253383
ostat.pl. pohřeb. 1 1055
ostat.pl. silnice 17 99368
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11826
ostat.pl. zeleň 21 59745
Celkem KN 2121 10762664
Par. DKM 2121 10762664
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 212
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 408
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 504
spoluvlastník 768

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.09.2014
DKM-KPÚ 12.05.2006 1:1000 13.09.2006 *) část II. - zbytek extravilánu
DKM-KPÚ 17.09.1999 1:1000 17.09.1999 *) část I. - společně s k.ú. Lubník a Sázava
S-SK GS 1:2880 1839 17.09.1999
S-SK GS 1:2880 1839 04.09.2014
S-SK GS 1:2880 1839 13.09.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.05.2022 03:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.