k.ú.: 797286 - Žitovlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 503410 - Žitovlice NUTS5 CZ0208503410
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 612 2985171
zahrada 75 50585
ovoc. sad 1 2932
travní p. 31 51175
lesní poz 10 341702
vodní pl. nádrž umělá 5 8350
vodní pl. rybník 2 38915
vodní pl. tok přirozený 42 14865
vodní pl. tok umělý 44 14600
zast. pl. zbořeniště 7 1235
zast. pl. 131 63030
ostat.pl. jiná plocha 19 28135
ostat.pl. manipulační pl. 1 2000
ostat.pl. neplodná půda 9 5941
ostat.pl. ostat.komunikace 52 68882
ostat.pl. pohřeb. 2 2678
ostat.pl. silnice 13 33970
ostat.pl. zeleň 5 8847
Celkem KN 1061 3723013
Par. DKM 85 493071
Par. KMD 976 3229942
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 60
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 122
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 259
spoluvlastník 556

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.07.2016 1:1000 01.07.2016 *)
KMD 1:1000 15.12.2014
S-SK GS 1:2880 1842 15.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 17.05.2022 17:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.