k.ú.: 797308 - Nerad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 576051 - Živanice NUTS5 CZ0532576051
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53091 - Lázně Bohdaneč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 360 1404289
zahrada 84 50965
travní p. 20 99485
lesní poz 39 131876
vodní pl. nádrž přírodní 5 2991
vodní pl. tok umělý 118 29978
zast. pl. zbořeniště 1 38
zast. pl. 74 43828
ostat.pl. jiná plocha 11 4806
ostat.pl. manipulační pl. 26 25239
ostat.pl. neplodná půda 15 5004
ostat.pl. ostat.komunikace 25 32162
ostat.pl. silnice 3 5993
Celkem KN 781 1836654
Par. KMD 781 1836654
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 72
LV 157
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2009
S-SK GS 1:2880 1839 17.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 08:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.