k.ú.: 797316 - Neratov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 573078 - Neratov NUTS5 CZ0532573078
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53091 - Lázně Bohdaneč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 233 2146270
zahrada 144 91169
travní p. 116 496006
lesní poz les(ne hospodář) 32 45300
lesní poz 110 787453
vodní pl. nádrž umělá 2 2993
vodní pl. rybník 2 2261
vodní pl. tok přirozený 45 52001
vodní pl. tok umělý 53 26082
zast. pl. 174 50543
ostat.pl. jiná plocha 29 45634
ostat.pl. manipulační pl. 16 28526
ostat.pl. neplodná půda 4 2928
ostat.pl. ostat.komunikace 60 80912
ostat.pl. silnice 4 23129
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 109376
ostat.pl. zeleň 57 49648
Celkem KN 1108 4040231
Par. DKM 962 3163064
Par. KMD 146 877167
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 54
č.e. rod.rekr 63
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če ubyt.zař 19
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 170
LV 283
spoluvlastník 425

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.11.2021
KMD 1:1000 28.04.2016
DKM-KPÚ 1:1000 11.12.2013
S-SK GS 1:2880 1839 28.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 16.05.2022 14:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.