k.ú.: 797448 - Končice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533947 - Žiželice NUTS5 CZ0204533947
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21104 - Týnec nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 293 3856562
zahrada 140 128454
ovoc. sad 5 9384
travní p. mez, stráň 1 597
travní p. 187 713258
lesní poz 10 54692
vodní pl. nádrž umělá 1 4454
vodní pl. tok přirozený 16 132039
vodní pl. tok umělý 7 10881
vodní pl. zamokřená pl. 3 23268
zast. pl. společný dvůr 2 20
zast. pl. zbořeniště 1 1127
zast. pl. 155 94189
ostat.pl. dráha 1 4620
ostat.pl. jiná plocha 73 149958
ostat.pl. manipulační pl. 13 46669
ostat.pl. neplodná půda 8 9376
ostat.pl. ostat.komunikace 68 113113
ostat.pl. silnice 13 70533
ostat.pl. zeleň 25 213567
Celkem KN 1022 5636761
Par. DKM 1022 5636761
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 3
č.p. rod.dům 73
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 154
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 355
spoluvlastník 556

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 01.10.2019 1:1000 01.10.2019 *)
DKM-KPÚ 17.07.2007 1:1000 13.09.2007 *) na části k.ú.DKM
S-SK GS 30.09.2019 1:2880 1841 30.09.2019 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 21.05.2022 20:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.