k.ú.: 797499 - Hořetice u Žiželic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 567019 - Žiželice NUTS5 CZ0424567019
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 3382
orná půda 124 3379265
zahrada 61 36612
ovoc. sad 1 9375
travní p. 177 392961
vodní pl. tok přirozený 30 26374
zast. pl. společný dvůr 1 561
zast. pl. zbořeniště 4 595
zast. pl. 60 30443
ostat.pl. dráha 2 43298
ostat.pl. jiná plocha 106 82197
ostat.pl. manipulační pl. 13 17776
ostat.pl. mez, stráň 7 7569
ostat.pl. neplodná půda 46 36916
ostat.pl. ostat.komunikace 65 60048
ostat.pl. pohřeb. 2 2954
ostat.pl. silnice 13 52492
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6598
ostat.pl. zeleň 7 2105
Celkem KN 723 4191521
Par. DKM 723 4191521
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 52
LV 77
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2002
ZMVM 1:2000 01.11.1981 28.11.2002
S-SK GS 1:2880 1843 31.10.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 18.05.2022 11:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.