k.ú.: 797685 - Sekeřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572144 - Sekeřice NUTS5 CZ0522572144
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 349 2102210
zahrada 83 75311
ovoc. sad 70 482041
travní p. 38 106202
lesní poz 17 179076
vodní pl. nádrž umělá 3 5610
vodní pl. tok přirozený 80 25371
vodní pl. zamokřená pl. 1 2357
zast. pl. společný dvůr 2 861
zast. pl. zbořeniště 8 3758
zast. pl. 124 87191
ostat.pl. dráha 1 4275
ostat.pl. jiná plocha 14 2520
ostat.pl. manipulační pl. 20 18163
ostat.pl. neplodná půda 2 262
ostat.pl. ostat.komunikace 50 65700
ostat.pl. silnice 4 23656
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6935
ostat.pl. zeleň 1 182
Celkem KN 868 3191681
Par. DKM 56 457980
Par. KMD 812 2733701
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 7
č.p. rod.dům 38
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 46
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 108
LV 194
spoluvlastník 324

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.05.2016
KMD 1:1000 26.06.2012
S-SK GS 1:2880 1842 26.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 09:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.