k.ú.: 798363 - Prameny u Žárové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541265 - Velké Losiny NUTS5 CZ0715541265
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 153346
zahrada 1 533
travní p. 139 1148355
lesní poz 42 927072
vodní pl. tok přirozený 6 7308
zast. pl. 2 332
ostat.pl. jiná plocha 5 3326
ostat.pl. neplodná půda 57 38167
ostat.pl. ostat.komunikace 20 22140
ostat.pl. pohřeb. 1 216
Celkem KN 294 2300795
Par. DKM 294 2300795
Typ údaje Způsob využití Počet
č.e. rod.rekr 2
Celkem BUD 2
LV 13
spoluvlastník 17

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.03.2003
ZMVM 1:2000 01.07.1987 04.03.2003
S-SK ŠS 1:2880 1898 01.07.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 02:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.