k.ú.: 798754 - Zábrdovice u Vedrovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:515300066

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 595047 - Vedrovice NUTS5 CZ0647595047
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 17.02.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 93 47160
vinice 8 1252
zahrada 167 65340
vodní pl. nádrž umělá 2 260
vodní pl. tok umělý 9 693
zast. pl. zbořeniště 1 274
zast. pl. 238 57656
ostat.pl. jiná plocha 53 12519
ostat.pl. manipulační pl. 10 1442
ostat.pl. neplodná půda 6 1139
ostat.pl. ostat.komunikace 39 29639
ostat.pl. silnice 1 4766
ostat.pl. zeleň 1 165
Celkem KN 628 222305
Par. KMD 628 222305
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 98
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 234
LV 198
spoluvlastník 238

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.04.2014 1:1000 07.05.2014 *) 07.05.2014 Část území v extravilánu převedena do k.ú. Vedrovice.
KMD 1:1000 31.07.2013 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825 07.05.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 21.02.2019 03:00

Aktuality

14.02.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2019) je k dispozici ke stažení.

04.02.2019
Aktualizovány otázky ke zvláštní části zkoušky pro udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,  o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

31.01.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.