k.ú.: 798754 - Zábrdovice u Vedrovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 595047 - Vedrovice NUTS5 CZ0647595047
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 105 46722
vinice 8 1252
zahrada 169 65277
vodní pl. nádrž umělá 2 260
vodní pl. tok umělý 9 694
zast. pl. zbořeniště 1 274
zast. pl. 246 57913
ostat.pl. jiná plocha 56 12890
ostat.pl. manipulační pl. 10 1442
ostat.pl. neplodná půda 6 1139
ostat.pl. ostat.komunikace 38 29439
ostat.pl. silnice 1 4766
ostat.pl. zeleň 1 165
Celkem KN 652 222233
Par. DKM 1 198
Par. KMD 651 222035
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 101
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 240
obč.z. byt 2
obč.z. dílna 1
Celkem JED 3
LV 206
spoluvlastník 245

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.04.2014 1:1000 07.05.2014 *) 07.05.2014 Část území v extravilánu převedena do k.ú. Vedrovice.
KMD 1:1000 31.07.2013 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825 07.05.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 22.05.2022 20:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.