k.ú.: 798835 - Ječmeniště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 595128 - Vrbovec NUTS5 CZ0647595128
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 1091362
vinice 42 459474
ovoc. sad 4 78686
travní p. mez, stráň 33 331068
travní p. 20 129344
lesní poz les(ne hospodář) 1 8077
lesní poz 2 75532
vodní pl. rybník 1 6028
vodní pl. tok přirozený 3 15272
vodní pl. zamokřená pl. 1 17519
zast. pl. 12 10184
ostat.pl. jiná plocha 4 13610
ostat.pl. manipulační pl. 3 3582
ostat.pl. mez, stráň 1 1286
ostat.pl. neplodná půda 14 34687
ostat.pl. ostat.komunikace 37 55339
ostat.pl. silnice 1 11184
ostat.pl. zamokřená pl. 1 13242
ostat.pl. zeleň 3 11875
Celkem KN 198 2367351
Par. DKM 198 2367351
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 12
LV 33
spoluvlastník 40

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.07.2020 1:1000 01.07.2020 *) KPÚ na části. k.ú. po JPÚ
DKM-KPÚ 03.06.2011 1:1000 07.06.2011 *) část k.ú. po JPÚ při KPÚ Vrbovec
DKM-KPÚ 10.03.2009 1:1000 13.03.2009 *) zbytek k.ú. na podkladě JPÚ
DKM 1:1000 25.04.2008 část k.ú. (mimo JPÚ) převodem
THM-V 1:5000 01.01.1981 12.03.2009 pro dig. jako ZMVM


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 19.05.2022 08:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.