k.ú.: 911780 - Nová Ves u Teplic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567442 - Teplice NUTS5 CZ0426567442
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 303313
zahrada 19 20495
travní p. 14 134840
lesní poz les(ne hospodář) 6 143580
lesní poz 2 125571
zast. pl. 81 24253
ostat.pl. jiná plocha 163 213359
ostat.pl. manipulační pl. 1 1064
ostat.pl. neplodná půda 9 14179
ostat.pl. ostat.komunikace 48 54329
ostat.pl. silnice 2 28347
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 233
ostat.pl. zeleň 29 48958
Celkem KN 400 1112521
Par. KMD 400 1112521
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 30
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 11
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 7
rozestav. 1
Celkem BUD 81
byt.z. byt 138
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 6
Celkem JED 149
LV 220
spoluvlastník 481

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.03.2013
S-SK GS 1:2880 1842 19.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 16.05.2022 17:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.