k.ú.: 917923 - Albeřice u Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555711 - Verušičky NUTS5 CZ0412555711
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 43 2256538
lesní poz les(ne hospodář) 38 1767353
lesní poz 1 16482
vodní pl. nádrž umělá 8 93353
vodní pl. tok přirozený 2 7839
zast. pl. 51 17937
ostat.pl. jiná plocha 74 2418455
ostat.pl. neplodná půda 5 1800
ostat.pl. ostat.komunikace 29 91442
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9280
Celkem KN 252 6680479
Par. DKM 225 6643362
Par. KMD 27 37117
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 6
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 26
Celkem BUD 51
LV 11
spoluvlastník 15

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2002 území vojenského újezdu - mapa nevznikla mapováním ani vektorizací
S-SK GS 1:2880 1841 16.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 23:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.