k.ú.: 930105 - Strašice v Brdech - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 560162 - Strašice NUTS5 CZ0326560162
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 10 127849
lesní poz les(ne hospodář) 202 21322976
lesní poz ostat.komunikace 1 83
lesní poz školka 1 4809
lesní poz 20 687165
vodní pl. nádrž umělá 6 38407
vodní pl. rybník 3 1213112
vodní pl. tok přirozený 3 17703
vodní pl. tok umělý 10 6736
vodní pl. zamokřená pl. 6 495825
zast. pl. 16 26637
ostat.pl. jiná plocha 155 2680506
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1100
ostat.pl. ostat.komunikace 61 278779
Celkem KN 496 26901687
Par. DKM 496 26901687
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 16
LV 5
spoluvlastník 8

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.01.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 29.05.2022 05:16

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.