k.ú.: 930482 - Mýtina u Želnavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550761 - Želnava NUTS5 CZ0315550761
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31093 - Volary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
lesní poz 2 13505
ostat.pl. jiná plocha 2 277
ostat.pl. neplodná půda 3 13933
ostat.pl. ostat.komunikace 1 3376
Celkem KN 8 31091
Par. DKM 8 31091
Typ údaje Způsob využití Počet
LV 1
spoluvlastník 1

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.11.2019 1:1000 20.11.2019 *)
DKM 08.10.2013 1:1000 06.12.2013 *) 20.11.2019 vzniklo z původního k.ú. Maňávka u Českého Krumlova; Z-10670/2013-302


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 24.05.2022 13:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.