k.ú.: 990191 - Rudoltovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 503941 - Libavá NUTS5 CZ0712503941
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71079 - Vojenský újezd Libavá

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 16 1801337
lesní poz les(ne hospodář) 159 22605421
lesní poz ostat.komunikace 3 31068
lesní poz 128 5889070
vodní pl. nádrž přírodní 1 122006
vodní pl. tok přirozený 2 129041
zast. pl. 7 1321
ostat.pl. jiná plocha 232 21304761
ostat.pl. ostat.komunikace 35 319744
ostat.pl. skládka 2 16532
Celkem KN 585 52220301
Par. DKM 585 52220301
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če víceúčel 1
Celkem BUD 7
LV 3
spoluvlastník 7

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.2002
S-SK ŠS 1:2880 1830 20.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 21.05.2022 23:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.