k.ú.: 990779 - Bražec u Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555177 - Hradiště NUTS5 CZ0412555177
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41039 - Vojenský újezd Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 116 4935811
lesní poz les(ne hospodář) 301 27196784
lesní poz 6 26783
vodní pl. nádrž umělá 24 102261
vodní pl. zamokřená pl. 1 81
zast. pl. 14 3621
ostat.pl. jiná plocha 261 27008494
ostat.pl. ostat.komunikace 91 636802
ostat.pl. zeleň 2 20608
Celkem KN 816 59931245
Par. DKM 816 59931245
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 14
LV 3
spoluvlastník 7

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2002 území vojenského újezdu - mapa nevznikla mapováním ani vektorizací
S-SK GS 1:2880 1841 16.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 10:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.