k.ú.: 991872 - Kotáry - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 592935 - Březina NUTS5 CZ0646592935
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62199 - Vojenský újezd Březina

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 10 186682
lesní poz les(ne hospodář) 131 18381251
lesní poz 6 167082
vodní pl. nádrž přírodní 2 1939
vodní pl. nádrž umělá 3 18045
vodní pl. tok přirozený 1 529
zast. pl. 60 16390
ostat.pl. jiná plocha 67 2516439
ostat.pl. manipulační pl. 1 12086
ostat.pl. neplodná půda 1 7724
ostat.pl. ostat.komunikace 36 228938
ostat.pl. zeleň 24 2196607
Celkem KN 342 23733712
Par. DKM 342 23733712
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 17
bez čp/če výroba 10
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 60
LV 3
spoluvlastník 7

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.04.2011 DKM v S-JTSK zavedena do ISKN bez VÚ.
KM-D 1:1000 01.10.2003 07.04.2011 zavedení KMD zpracované MNO v S-JTSK, ale s kvalitou KMD v S-SK
S-SK ŠS 1:2880 1824 01.10.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 19.05.2022 07:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.