k.ú.: 991902 - Žbánov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 592935 - Březina NUTS5 CZ0646592935
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62199 - Vojenský újezd Březina

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 3 23058
travní p. 15 134170
lesní poz les(ne hospodář) 217 33324136
lesní poz školka 2 6847
lesní poz 2 12193
vodní pl. nádrž umělá 1 3506
zast. pl. 5 610
ostat.pl. jiná plocha 8 32751
ostat.pl. ostat.komunikace 68 492413
ostat.pl. zeleň 2 30559
Celkem KN 323 34060243
Par. DKM 323 34060243
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
bez čp/če jiná st. 4
Celkem BUD 5
LV 7
spoluvlastník 23

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.03.2011 DKM v S-JTSK zavedena do ISKN bez VÚ.
KM-D 1:1000 01.10.2003 23.03.2011 KM-D v S-JTSK, ale vektorizované z podkladů 1:2880 (vojenský újezd)
S-SK ŠS 1:2880 1824 01.10.2003 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 22.05.2022 19:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.