k.ú.: 686972 - Loučim - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553867 - Loučim NUTS5 CZ0321553867
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32022 - Kdyně

Statistické údaje (stav ke dni: 20.01.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 535437
zahrada 94 64431
ovoc. sad 1 11023
travní p. 249 1546159
lesní poz 54 1559424
vodní pl. nádrž umělá 1 919
vodní pl. rybník 3 9542
vodní pl. tok přirozený 8 6071
vodní pl. tok umělý 7 7173
zast. pl. zbořeniště 1 698
zast. pl. 85 39938
ostat.pl. dráha 3 30665
ostat.pl. jiná plocha 20 9350
ostat.pl. manipulační pl. 3 4006
ostat.pl. neplodná půda 33 35016
ostat.pl. ostat.komunikace 102 120016
ostat.pl. pohřeb. 3 4921
ostat.pl. silnice 13 71090
ostat.pl. skládka 1 3005
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3498
ostat.pl. zeleň 94 202646
Celkem KN 819 4265028
Par. DKM 458 2513088
Par. KMD 361 1751940
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 54
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 81
LV 131
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.10.2016
KMD 1:1000 30.09.2014
S-SK GS 1:2880 1837 12.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 22.01.2019 21:42

Aktuality

18.01.2019
Zveřejněny statistické údaje za rok 2018 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

14.01.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2019) je k dispozici ke stažení.

10.01.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.