k.ú.: 737135 - Rabštejn nad Střelou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
nám. Osvobození 886, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559202 - Manětín NUTS5 CZ0325559202
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 195 2663288
zahrada 99 30835
travní p. 169 707359
lesní poz les s budovou 1 32
lesní poz les(ne hospodář) 3 3090
lesní poz 186 4897539
vodní pl. nádrž umělá 1 255
vodní pl. tok přirozený 9 203539
zast. pl. společný dvůr 6 434
zast. pl. zbořeniště 27 5985
zast. pl. 181 36962
ostat.pl. jiná plocha 112 64400
ostat.pl. manipulační pl. 7 3750
ostat.pl. neplodná půda 202 141348
ostat.pl. ostat.komunikace 70 77420
ostat.pl. pohřeb. 3 3628
ostat.pl. silnice 14 21560
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7739
ostat.pl. zeleň 12 33800
Celkem KN 1303 8902963
Par. KMD 1303 8902963
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 94
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo jez 7
Celkem BUD 179
LV 189
spoluvlastník 252

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 16.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 23.06.2024 23:52

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.