Komplexní elektronická spisová služba ČÚZK v návaznosti na systém datových schránek

ESS – základní informace z IS Benefit

logo

Projekt „Komplexní elektronická spisová služba ČÚZK v návaznosti na systém datových schránek“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Základní charakteristiky projektu

Prioritní osa: CZ.1.06 Integrovaný operační program
Operační program: 6.1a Modernizace veřejné správy – Cíl Konveregence
Oblast podpory: 6.1.1.1a Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Výzva: 03 Kontinuální výzva pro oblast podpory 1a a 1b – Modernizace veřejné správy 
Číslo projektu v BENEFIT 7: CZ.1.06/1.1.00/03.05956
Číslo akce ISPROFIN: 146V011000147
Předmět projektu: Předmětem projektu je vytvoření  komplexní  spisové  služby  ČÚZK  vč.  e-podatelny a výpravny ČÚZK a zajištění bezpečného úložiště dat, která výrazně ulehčí správu, oběh, uložení přijatých dokumentů a zároveň umožní plnohodnotnou komunikaci s informační systém datových schránek (ISDS) tak, aby žadatel mohl efektivně komunikovat se všemi ostatními uživateli datových schránek. Hlavním důvodem pro realizaci projektu je splnění novelizovaných, resp. nových požadavků stanovených v zákonech č. 499/2004 Sb. (vč. novely), č. 300/2008 Sb. a příslušných vyhláškách v rámci celého resortu ČÚZK. Projekt navazuje na strategii ČR v oblasti e-Government: Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby - Strategie realizace Smart Administration v období 2007 - 2015. Cílovými skupinami projektu jsou úřady státní správy, územní samospráva, právnické osoby zapsané v OR, fyzické osoby a podnikající fyzické osoby.

Právní akt

„Dopis ředitele odboru strukturálních fondů“
(č.j.: MV-56083-10/OSF-2009 ze dne 30. 11. 2009)

Veřejné zakázky v rámci projektu

Realizované:

E-podatelna a výpravna ČÚZK v návaznosti na systém datových schránek

Termín zahájení zadávacího řízení: 24. 4. 2009
Vybraný dodavatel: Aplis.cz, a.s.
Podpis smlouvy: 15. 7. 2009
Podrobnější popis: Dodávka informačního systému pro příjem a odesílání elektronických datových zpráv, včetně zajištění komunikace s ISDS.

Komplexní elektronická spisová služba ČÚZK

Termín zahájení zadávacího řízení: 4. 6. 2012
Vybraný dodavatel: Aplis.cz, a.s.
Podpis smlouvy: 7. 8. 2012
Podrobnější popis: Funkční rozšíření elektronické podatelny a výpravny na systém komplexní elektronické spisové služby.

Pořízení HW na elektronickou spisovou službu ČÚZK

Termín zahájení zadávacího řízení: 27. 7. 2009
Vybraný dodavatel: DELL Computer, spol. s r.o.
Předmět dodávky: Dodávka HW pro systém elektronické podatelny a výpravny navazující na ISDS resortu ČÚZK (EPVDS) a pro spisovou službu resortu ČÚZK, včetně archivu (bezpečného úložiště elektronických dokumentů).
Podpis smlouvy: 24. 9. 2009
Podrobnější informace: -

Administrátor projektu a projektový dohled – v přípravě

Termín zahájení zadávacího řízení: 15. 7. 2010
Vybraný dodavatel: eNovation s.r.o.
Podpis smlouvy: 10. 8. 2010
Podrobnější popis: Služby administrátora strukturálních fondů EU, projektový dohled, vedení dokumentace dle metodických standardů a řízení projektu.

Čtečky čárových kódů pro datové schránky

Termín zahájení zadávacího řízení: 8. 12. 2009
Vybraný dodavatel: CPD-REAtrade, s.r.o.
Předmět dodávky: Dodávka 275 ks čteček čárového kódu včetně stojánku pro režim Auto-trigger.
Podpis smlouvy: 11. 12. 2009

Dodávka a instalace diskového pole

Termín zahájení zadávacího řízení: 20. 5. 2010
Vybraný dodavatel: DELL Computer, spol. s.r.o.
Předmět dodávky: Dodávka disků 5 x 1 TB
Podpis smlouvy: 27. 5. 2010

Univerzální aplikační rozhraní pro systém KESSL

Termín zahájení zadávacího řízení: 6. 8. 2013
Vybraný dodavatel: aplis.cz, a.s.
Předmět dodávky: Integrační vrstva pro zajištění obousměrné řízené komunikace mezi systémy Komplexní elektronické spisové služby ČÚZK a Bezpečným úložištěm pro elektronickou spisovou službu resortu ČÚZK.
Podpis smlouvy: 28. 8. 2013

Bezpečné úložiště pro elektronickou spisovou službu resortu ČÚZK

Termín zahájení zadávacího řízení: 22. 10. 2013
Vybraný dodavatel: Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
Předmět dodávky: Vytvoření bezpečného úložiště pro data předávaná z KESSL a zajištění dlouhodobé uznatelnosti digitálních originálů dokumentů dle standardů EU.
Podpis smlouvy: 28. 11. 2013

Aktuality

09.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada -  Agenda VZ a smluv.

08.04.2024
Zveřejněny statistické údaje  za 1. čtvrtletí roku 2024 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

22.03.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou a Katastrálního pracoviště Velké Meziříči.

13.03.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2024) je k dispozici ke stažení.

07.03.2024
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2023.

27.02.2024
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2024".