Statistické údaje o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN

Od března 2008 jsou na těchto stránkách ČÚZK publikovány statistické údaje o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.
Četnost publikování je čtvrtletní. Statistiky jsou členěny podle katastrálních pracovišť a podle krajů, v hl.m. Prahy je členění po katastrálních územích.
K jednotlivým typům řízení jsou uváděny údaje o počtu řízení, počtu parcel (pozemkových a stavebních), počet budov a jednotek (byty, ostatní), a četnost nejčastěji zapisovaných práv v jednotlivých procedurách.

Do roku 2014 se jednalo o statistiky týkající se řízení zapisovaných vkladem (V), záznamem (Z) a poznámkou (P).

Účinností nového občanského zákoníku a katastrálního zákona dnem 1.1.2014 došlo k podstatným změnám v evidování nemovitostí a v postupu při zápisech do katastru nemovitostí (stavba je součástí pozemku, zápisy a výmazy všech práv vkladem aj.). Tyto změny neumožňují pokračovat v publikování statistiky transakcí v nezměněné podobě a rozsahu. Z tohoto důvodu zveřejňujeme od roku 2015 alespoň omezený rozsah statistických údajů, a to statistiku vkladů práv v členění podle typu práva a statistiku zápisů poznámek. Zápisy záznamem podle nové právní úpravy zachycují pouze změny v hospodaření s majetkem státu, krajů a obcí bez vlivu na vlastnické právo či jiná věcná práva, proto tyto údaje nezveřejňujeme.

Statistiky jsou ve formě tabulek (xls), některé vybrané údaje jsou vyjádřeny graficky (pdf).
 

Statistiky z let 2014 - 2020

Informace ke statistikám od roku 2014

Statistiky z roku 2020

formát souboru XLS Statistiky vkladů za období 1.1.-31.12.2020
formát souboru XLS Statistiky poznámek za období 1.1.-31.12.2020

formát souboru XLS Statistiky vkladů za období 1.1.-30.9.2020
formát souboru XLS Statistiky poznámek za období 1.1.-30.9.2020

formát souboru XLS Statistiky vkladů za období 1.1.-30.6.2020
formát souboru XLS Statistiky poznámek za období 1.1.-30.6.2020

formát souboru XLS Statistiky vkladů za období 1.1.-31.3.2020
formát souboru XLS Statistiky poznámek za období 1.1.-31.3.2020
 

Statistiky z let 2014 - 2019

komprimace pomocí zip Statistiky vkladů a poznámek za rok 2019
komprimace pomocí zip Statistiky vkladů a poznámek za rok 2018
komprimace pomocí zip Statistiky vkladů a poznámek za rok 2017
komprimace pomocí zip Statistiky vkladů a poznámek za rok 2016
komprimace pomocí zip Statistiky vkladů a poznámek za rok 2015
komprimace pomocí zip Statistiky vkladů a poznámek za rok 2014
 

Statistiky z let 2006 - 2013

Informace ke statistikám do konce roku 2013

komprimace pomocí zip Statistiky vkladů, záznamů a poznámek za rok 2013
komprimace pomocí zip Statistiky vkladů, záznamů a poznámek za rok 2012
komprimace pomocí zip Statistiky vkladů, záznamů a poznámek za rok 2011
komprimace pomocí zip Statistiky vkladů, záznamů a poznámek za rok 2010
komprimace pomocí zip Statistiky vkladů, záznamů a poznámek za rok 2009
komprimace pomocí zip Statistiky vkladů, záznamů a poznámek za rok 2008
komprimace pomocí zip Statistiky vkladů, záznamů a poznámek za rok 2007
komprimace pomocí zip Statistiky vkladů, záznamů a poznámek za rok 2006
Datum poslední aktualizace: 15.01.2021

Aktuality

07.04.2021
V souladu s § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, byl zveřejněn přehled přestupků za rok 2020.

17.03.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2021) je k dispozici ke stažení.

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"

10.02.2021
V aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí jsou nově aktualizována ortofota v rozsahu východní poloviny území ČR z leteckého snímkování v roce 2020. Nové soubory ortofota ve formátu JPEG již lze také objednávat v Internetovém obchodě a využívat v aplikaci Geoprohlížeč.


S aplikací eRouška pomůžete zastavit šíření COVID-19.