k.ú.: 601799 - Bělá u Jevíčka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 505391 - Bělá u Jevíčka NUTS5 CZ0533505391
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53081 - Jevíčko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 187 1034283
zahrada 210 105251
ovoc. sad 7 19811
travní p. 375 1537110
lesní poz 154 2076780
vodní pl. nádrž umělá 3 3958
vodní pl. tok přirozený 13 14193
zast. pl. společný dvůr 3 377
zast. pl. zbořeniště 3 231
zast. pl. 184 47030
ostat.pl. jiná plocha 104 91608
ostat.pl. manipulační pl. 28 34134
ostat.pl. neplodná půda 47 26562
ostat.pl. ostat.komunikace 107 84820
ostat.pl. silnice 51 50966
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6514
ostat.pl. zeleň 3 1650
Celkem KN 1482 5135278
Par. KMD 1482 5135278
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 119
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 177
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 217
spoluvlastník 302

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 25.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 25.05.2022 12:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.