k.ú.: 602019 - Bělov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 588318 - Bělov NUTS5 CZ0724588318
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7205 - Otrokovice
Pověřený obecní úřad 72052 - Otrokovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 386 1268621
zahrada 197 166875
ovoc. sad 75 87413
travní p. 269 386414
lesní poz 19 939339
vodní pl. nádrž umělá 3 6800
vodní pl. tok přirozený 20 187924
zast. pl. zbořeniště 1 708
zast. pl. 228 102654
ostat.pl. jiná plocha 102 71100
ostat.pl. manipulační pl. 50 48365
ostat.pl. neplodná půda 6 2500
ostat.pl. ostat.komunikace 152 99593
ostat.pl. silnice 19 38642
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6588
ostat.pl. zeleň 23 32979
Celkem KN 1552 3446515
Par. DKM 892 2011924
Par. KMD 660 1434591
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 96
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 12
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo odkališ. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 214
LV 324
spoluvlastník 582

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.03.2020
KMD 1:1000 17.10.2017
KM-D 1:1000 21.02.2003 26.03.2020
S-SK ŠS 1:2880 1829 21.02.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 23.05.2022 07:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.