k.ú.: 602639 - Kladruby u Beranova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 555631 - Teplá NUTS5 CZ0411555631
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 2226975
zahrada 33 21298
travní p. 163 1854618
lesní poz les(ne hospodář) 2 32839
lesní poz 75 2146674
vodní pl. nádrž umělá 6 16248
vodní pl. rybník 2 21400
vodní pl. tok umělý 1 220
zast. pl. společný dvůr 3 460
zast. pl. zbořeniště 9 2568
zast. pl. 40 31496
ostat.pl. jiná plocha 11 78429
ostat.pl. manipulační pl. 3 33827
ostat.pl. neplodná půda 35 70000
ostat.pl. ostat.komunikace 51 86886
ostat.pl. silnice 2 36448
Celkem KN 506 6660386
Par. KMD 506 6660386
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 40
LV 43
spoluvlastník 56

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.01.2014
S-SK GS 1:2880 1839 29.01.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 22.05.2022 06:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.