k.ú.: 605336 - Ohrazenice na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590754 - Jaroměřice nad Rokytnou NUTS5 CZ0634590754
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61132 - Jaroměřice nad Rokytnou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 528 5079425
zahrada 130 108294
ovoc. sad 1 1655
travní p. 244 619553
lesní poz 71 4447485
vodní pl. nádrž umělá 15 34168
vodní pl. rybník 1 3694
vodní pl. tok přirozený 8 2247
vodní pl. tok umělý 14 9425
zast. pl. 161 79304
ostat.pl. jiná plocha 30 15665
ostat.pl. manipulační pl. 18 35624
ostat.pl. neplodná půda 40 39039
ostat.pl. ostat.komunikace 104 151955
ostat.pl. silnice 10 40340
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4529
Celkem KN 1376 10672402
Par. KMD 1376 10672402
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 10
Celkem BUD 152
LV 210
spoluvlastník 398

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2014
S-SK ŠS 1:2880 1824 29.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 28.05.2022 05:45

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.