k.ú.: 606499 - Bohuslavice u Konice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589292 - Bohuslavice NUTS5 CZ0713589292
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 523 1760071
zahrada 137 84580
ovoc. sad 12 23015
travní p. 188 246685
lesní poz 150 2297939
vodní pl. rybník 16 74477
vodní pl. tok přirozený 40 30229
vodní pl. tok umělý 14 899
zast. pl. zbořeniště 6 1106
zast. pl. 217 82748
ostat.pl. jiná plocha 42 15447
ostat.pl. manipulační pl. 106 105321
ostat.pl. neplodná půda 59 10960
ostat.pl. ostat.komunikace 164 76191
ostat.pl. pohřeb. 1 3430
ostat.pl. silnice 7 46337
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5735
Celkem KN 1686 4865170
Par. KMD 1686 4865170
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 100
č.p. rod.rekr 2
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 31
bez čp/če zem.used 6
Celkem BUD 207
byt.z. byt 59
Celkem JED 59
LV 305
spoluvlastník 470

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.10.2016
KM-D 1:2000 01.07.2000 07.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.07.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 21.05.2022 23:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.