k.ú.: 606847 - Horní Bezděkov u Bojanova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571202 - Bojanov NUTS5 CZ0531571202
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 121040
zahrada 93 62969
ovoc. sad 3 3784
travní p. 406 1433032
lesní poz les s budovou 1 44
lesní poz 98 683433
vodní pl. nádrž přírodní 1 8758
vodní pl. nádrž umělá 21 27587
vodní pl. tok přirozený 7 28890
vodní pl. tok umělý 9 2864
zast. pl. společný dvůr 2 55
zast. pl. 186 46013
ostat.pl. jiná plocha 61 16796
ostat.pl. manipulační pl. 5 8967
ostat.pl. neplodná půda 47 22043
ostat.pl. ostat.komunikace 88 57315
ostat.pl. silnice 21 50685
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 57 25393
Celkem KN 1129 2599668
Par. KMD 1129 2599668
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 31
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 110
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 183
LV 229
spoluvlastník 333

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2012
S-SK GS 1:2880 1839 18.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 11:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.